19/8: SILKEBORG – SUNDS – HERNING – RINGKØBING

Kl. 9.00 Cykelholdet afgang fra Silkeborg, medlemmer af SI Silkeborg cykler med til Herning.

Kl. 11.00 Cykelholdet ankommer på Sunds Skole, hvorfra der cykles til Herning med 2 klasser fra 9. klasse Sunds skole (ca. 50 elever og 2 lærer) incl. Henriette, SI Herning.

Kl. 11.30-11.45 Ankomst Torvet i Herning. Forfriskningsstop.

Ida Gormsen fortæller kort om MTW-projektet på Torvet.

Overdragelse af MTW stafetten til SI Herning.

Kl. 12.30 MTW-cykelholdet har afgang fra Torvet. 

Der cykles af samme rute som sidste år for at undgå A15 mest muligt.

Kl. 14.30 Ankomst Hostahaven, Schubertsvej 2, Velling.

Fælles frokost og kaffe for alle MTW-cyklister,- også de der kommer cyklende fra feks SI Herning, SI Ringkøbing. Pris 50 kr., der går ubeskåret til MTW-projektet. Hildigunn laver sandwiches, Ringkøbing sørger for vand, kaffe og kaffe/the. 

Kl. 15.30 MTW-cyklisterne kører dagens sidste tur til Ringkøbing Havn. 

Kl. 16.00 MTW-cyklisterne gør stop på havnen i Ringkøbing med pressemøde incl. forfriskning. Overdragelse af MTW stafetten til SI Ringkøbing.

Kl. 19.00 Fælles spisning i Ringkøbing for MTW-cyklister og alle øvrige, der har lyst til at være med fra SI Herning og SI RIngkøbing – alle kan deltage. SI Ringkøbing er arrangør.