SKANDERBORG 17/8

Vi ankommer kl. 11.

Nærmere program følger.